Destek Hattı : 0 532 203 02 77
Precast Design

* Pratik kullanıcı arayüzü
* Bilgisayar ekranı üzerinde tanımlanan elemanların kolay takibi.
* Hiçbir kullanıcı müdahalesine gereksinim duymadan, prefabrik betonarme elemanların detay çizimlerinin program tarafından otomatik olarak hazırlanması.
* Bina analizinde prefabrike yapı elemanlarının özelliklerinin, menülerde kullanıcı tarafından girilen kesit boyutlarına göre otomatik dikkate alınması.
* Eleman yüklerinin ve elemanlar arası yük aktarımlarının program tarafından otomatik olarak yapılması.
* Iki ucu mafsallı kirişlerin basit kiriş olarak modellenmesi, statik hesaplar ve donatı hesapları.
* Kolon ucuna gelen kütlelere uyumlu deprem yüklerinin otomatik hesabı ( Eşdeger Statik Deprem Yüklemesi ) .
* Analiz modelinin otomatik olarak oluşturulması ve matris - deplasman yöntemiyle yapı analizi
* Deprem yüklemesi sonuçlarına göre yönetmelikte belirtilen kontrollerin otomatik olarak yapılması ve kullanıcının uyarılması.
* Kolonlarda taşıma gücü yöntemiyle donatı hesapları.
* Otomatik sargılama sistemi ile kolon ebatlarına uygun etriye ve çiroz yerleşiminin yönetmelik şartlarına göre belirlenmesi.
* Yuvalı tekil temel sistemlerinin rijit yöntemle hesabı ve detay çizimleri.
* Büyük açıklıklı çatı kirişlerinde, kiriş - kolon bağlantılarının deprem yönetmeliğine göre tahkiki.
* TS500’ e göre guse hesapları ve çizimi.
* Vinçli sistemlerde her açıklıkta 2 farklı yükleme yapılarak vinç yüklemelerinin yapılması ve vinç yüklemeleri ile diğer yüklemelerin süperpozisyonu.
* İ.T.Ü Yapı ve Deprem Araştırma Uygulama Merkezi tarafından onaylanmış güvenilir sonuçlar...